Hyvinvoivat eläimet

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun eettiselle toiminnalle. Eläinten hyvinvointi vähentää stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta lääkinnän tarvetta. Eläinten hyvinvointi otetaan huomioon myös eläinjalostuksissa, eläinten kasvatusolosuhteissa ja kuljetuksissa.

Eläinten hyvinvointi

Eläinten sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään, mutta sairastapauksen sattuessa eläintä hoidetaan eläinlääkärin määräyksestä tarvittaessa kipulääkkeillä tai antibiooteilla. Kuitenkin Suomessa käytetään huomattavasti vähemmän mikrobilääkitystä eläinten hoidossa kuin Euroopan maissa keskimäärin. Hormonien käyttö kasvunedistäjinä ei ole sallittua Suomessa eikä muissa EU-maissa.

Suomessa eläinten kasvatustilat pidetään huolellisesti puhtaina. Puhtaus on tärkeää myös eläintautien leviämisen ehkäisemisessä. Eläimillä on tilaa liikkua ja ruokailla. Sikojen karsinoissa on tarjolla virikkeitä, kuten olkia tai sanomalehtiä. Lehmät pääsevät kesällä ulos laitumelle.

Tavoitteena vastuullinen eläintuotanto

HK:lla eläintuotanto on hankintayhtiö HK Agrin ja eläinten kasvattajien välistä sopimustuotantoa. HK Agri tekee tuottajien parissa aktiivista neuvontatyötä eläinten kasvatuksen ja ruokinnan osalta. Yhtiöt ovat aktiivisesti mukana kehittämässä alan yhteisiä ohjeistuksia eläinten hyvinvoinnille. HK Agri on yksi Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT), kansallisen sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Sikava) ja kansallisen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Naseva) perustajajäseniä.

Vuoden 2011 alusta astuivat voimaan kansallisen vastuullisen lihantuotannon kriteerit sianlihan tuotannolle. Ohjelmassa on asetettu rajat mm. teurastamon hylkäyksille ja kuolleisuudelle. Lähivuosina määritellään rajat myös lääkkeiden käytölle. Vastuullisuuden kriteerit naudanlihan tuotannolle määriteltiin vuoden 2011 aikana. Tuotannossa havaittuihin epäkohtiin puututaan aina välittömästi. Mikäli korjausta ei tapahdu, niin tuotantosopimus voidaan purkaa.

Osana kansallisen eläinten hyvinvointimittariston luomista HKScan Finland ja HK Agri ovat osallistuneet eläinten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään EU-tason Welfare Quality -hankkeeseen. Hankkeessa määriteltiin sikojen hyvinvoinnin periaatteet ja mittarit. Tähän asti eläinlääkärin tilakäyntien päähuomio on ollut eläinten terveydessä, jatkossa arvioidaan entistä paremmin myös ruokintaa, kasvuolosuhteita ja eläinten mahdollisuutta lajinomaiseen käyttäytymiseen.

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parempaa palvelua. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.