HK:n verkkosivujen yleiset käyttöehdot

HKScan Finland Oy:n (”HK”) verkkosivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

1. HK:n vastuu ja sen rajoitukset

HK pyrkii varmistamaan huolellisesti verkkosivujen oikeellisuuden. HK ei kuitenkaan takaa sisällön virheettömyyttä tai oikeellisuutta. Verkkosivuilla oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä HK takaa tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin.

HK ei vastaa verkkosivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien tai muiden palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

HK ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin viitataan HK:n verkkosivuilla ja joita ylläpitävät muut tahot.

Vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välittömiä ja välillisiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta tai HK:n omasta tuottamuksesta.

2. Immateriaalioikeudet

Verkkosivujen sisältö on HK:n omaisuutta, ja verkkosivujen sisällön tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat HK:lle tai muille tiedontuottajille. Sisällön osittainenkin julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, muokkaaminen ja muu vastaava hyödyntäminen on kielletty ilman HK:n suostumusta, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Lainattaessa on aina mainittava lähde.

Käyttäjä, joka lähettää sisältöä verkkosivuille, myöntää samalla HK:lle luvan valmistaa sisällöstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. HK saa muuttaa sisältöä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja luovuttaa oikeutensa toiselle. Lähettämällä sisältöä verkkosivuille käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hän on kyseisen sisällön immateriaalioikeuksien haltija tai hänellä muutoin on oikeus lähettää kyseinen sisältö verkkosivuille ja myöntää HK:lle yllä kuvattu käyttöoikeus.

3. Henkilötiedot, tiedonsiirto ja luottamuksellisuus

HK käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan HK:n henkilörekistereihin, ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekistereihin on talletettu, sekä oikeus oikaista, poistaa tai täydentää rekistereissä oleva virheellinen, puutteellinen, vanhentunut tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton henkilötieto. Ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi on kerrottu asianomaisissa rekisteriselosteissa.

HK voi toimintansa ja verkkosivujen kehittämiseksi käyttää sivuilla evästeitä sekä kerätä ja käsitellä tietoja verkkosivujen käyttäjien toiminnasta sivuilla. HK voi käyttää evästeitä myös markkinointinsa edistämiseen tarjotakseen kullekin käyttäjälle hänen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluja. HK voi näitä tarkoituksia varten luovuttaa tietoja myös HK:n toimeksiannosta toimivalle ulkopuoliselle taholle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla oman selainohjelmansa asetuksia.

Käyttäjä vastaa verkkosivujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista.

HK ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

4. Muutokset

HK:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja, sisältöä ja ulkoasua, lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille. HK:lla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

5. Sovellettava laki ja voimaantulo

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Ehdot ovat voimassa 26.8.2013 alkaen.

26.8.2013

 

Lisää juhlavia reseptejä

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi HKScanin Tietosuojaselosteen mukaisesti. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön edellä kuvatulla tavalla. Lisätietoja.