Sikarodut

Sianjalostus on Suomessa jatkuvasti seurannut ajan vaatimuksia. Lihan laatua on jalostustyöllä kehitetty sellaiseksi, mitä kuluttajat ovat halunneet. Aktiivinen jalostus on tuottanut Suomeen myös yhden maailman terveimmistä sikakannoista.

Sikarodut ovat kehittyneet mantereittain villisikakannoista ja niiden rotukirjo on suuri. Varsinainen sikojen jalostustyö alkoi Englannista 1800-luvulla mutta todelliseksi sianjalostuksen suurmaaksi tuli 1900-luvulla Tanska. Suomessa jalostustyö lähti käyntiin, kun vuonna 1908 perustettiin Suomen Sianjalostusyhdistys. Suomeen alettiin tuoda uusia sikarotuja ja sikojen kantakirjaus aloitettiin.

Sika, porsas, karju vai emakko?

Sikataloudessa sikaa kutsutaan porsaaksi syntymästä vieroitukseen asti. Lihasialla tarkoitetaan nuorta sikaa 10 viikon iästä 5-6 kuukauden iässä tapahtuvaan teurastukseen saakka. Ensikko on nuori naaraspuolinen sika, joka on jalostuksen kautta valittu tuottamaan porsaita siihen asti, kun se on kerran porsinut. Täyskasvuista kuohitsematonta urossikaa kutsutaan karjuksi. Leikko on nuorena kuohittu urossika ja ensimmäisen kerran porsinutta naarassikaa kutsutaan emakoksi. Emakon porsimista jälkeläisistä käytetään nimitystä pahnue.

Rotuinfo: MaatiainenMaatiaspossu.jpg

Nykyinen valkean värinen ja luppakorvainen suomenmaatiainen on syntynyt risteyttämällä muita pohjoismaisia maatiaisrotuja. Rakenteeltaan se on pitkä ja sulava. Porsaita syntyy keskimäärin 12 kerralla ja porsimiskertoja on pari vuodessa. Norjanmaatiainen on Norjan alkuperäisestä sika-aineksesta jalostettu maatiaissikarotu, jota Suomessa käytetään varsinkin emakon isänä. Ulkoisesti se muistuttaa suomenmaatiaista.

Rotuinfo: Yorkshire

Rotu on kehitetty Englannissa Yorkissa risteyttämällä kookasta valkeaa pohjoisenglantilaista rotua 1770-luvulla Englantiin tuotuihin kiinalaisiin pienempiin mutta muhkean silavakerroksen omaaviin sikarotuihin. Rakenteeltaan pystykorvainen yorkshire on vankka ja erittäin kestävä. Yorkshire on hyvä porsaantuottaja ja hieman suomenmaatiaista hedelmällisempi. Keskimääräinen pahnuekoko on 12,1 porsasta.

Rotuinfo: Hampshire

Hampshire on Yhdysvalloissa yksi suosituimmista sikaroduista. Pystykorvainen hampshire on perusväritykseltään musta, mutta hartioiden kohdalla kulkee vaalea panta. Rakenteeltaan hampshire on lyhyt ja vankka. Sillä on hyvät emo-ominaisuudet sekä ruhon laatu.

Rotuinfo: Duroc

Duroc on amerikkalaisten jalostama ja yksi Yhdysvaltojen yleisimmistä sikaroduista. Tyypiltään duroc on punaruskea, keskipitkä, suuri, lihaksikas, luppakorvainen ja luonteeltaan tyypillisesti aggressiivisempi kuin useat muut rodut. Durocilla on vahvat jalat, rakenne ja stressinsietokyky.

HKScanin käyttämä rotu on niin sanottu kolmenrodunristeytys

Emakkojen genetiikka on maatias- ja yorkshire-rotujen risteytys, eli ne ovat niin sanottuja hybridejä. Isärotu on puolestaan Duroc. Lihasiat ovat siis kolmenrodunristeytyksiä.

 

Lisää juhlavia reseptejä