Lähellä tuotettua suomalaiseen makuun

HKScan Finlandin historia liha-alan toimijana on osa suomalaista ruokakulttuuria. HKScan Finlandin juuret ulottuvat aina vuoteen 1913 saakka jolloin yritys aloitti Lounais-Suomen Osuusteurastamona. Kaiken takana vaikuttaa sukupolvelta toiselle siirtynyt osaaminen ja ammattiylpeys.

HKScan Finland tunnetaan koko Suomen ruokatalona, mutta raaka-aine tuotantopaikkakunnille tulee kohtuullisten kuljetusmatkojen päästä. HKScan Finlandin toimipaikat sijoittuvat Suomessa eläintuotannon mukaisesti. Valtaosa Suomen sikatiloista sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa, mistä on sopiva matka Forssan sianlihan tuotantolaitokseen. Nautakarja taas painottuu Itä-Suomeen, jossa sijaitsee Outokummun nautateurastamo.

Suurin osa HKScan Finlandin lihavalmisteista ja valmisruoista tehdään Vantaalla, lähellä suurimpia asutuskeskuksia. HK Sinisestä onkin sanottu että se on pääkaupunkiseutulaisille lähiruokaa.

HKScan Finland työllistää yhteensä n. 2000 henkilöä ja on näin ollen merkittävä työllistäjä toimipaikoilla Vantaalla, Turussa, Forssassa, Mikkelissä, Outokummussa, Eurassa ja Mellilässä. Tämä taloudellinen vaikutus säteilee myös paikkakuntien talouteen.

Lihanhankintayhtiö HKScan Agrilla on n. 5000 sopimustuottajaa. HKScan Agri tekee tuottajien parissa aktiivista neuvontatyötä eläinten kasvatuksen ja ruokinnan osalta. HK:n ketju on lihantuottajalle luotettava markkinakanava, joka edistää lihantuotantoa ja turvaa sen jatkuvuutta monin eri tavoin.

Molemmat yhtiöt pyrkivät kohtelemaan liiketoiminta- ja yhteistyökumppaneitaan oikeudenmukaisesti. Yhteistyössä alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa toimitaan rehellisesti ja tähdätään korkeaan laatuun.

varjolan_tila

 

 

 

Lisää juhlavia reseptejä