16.04.2018

Henkilörekisterilain rekisteriseloste:

 

1.Rekisterinpitäjä:

HKScan Finland Oy, y-tunnus 19514589
Lemminkäisenkatu 48
20520 TURKU
010 570 100

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Heidi Kärkkäinen
HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Heidi Kärkkäinen

3. Rekisterin nimi:

[HKPekonista2018 Reseptikilpailun osallistujarekisteri]

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on HKPekonista2018 Reseptikilpailun suorittaminen.

HKScan Finland Oy:llä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Osallistuja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja HKPekonista2018 reseptikilpailuun osallistuneista luonnollisista henkilöistä.

6. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:
Osallistujan perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Osallistujan itsensä osallistumisen yhteydessä tai myöhemmin antamat tiedot.

8. Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on sähköinen ja ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta käyttää rekisteriä. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisteri on suojattu ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Osallistujalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen HKScan Finland/Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus "tai "Rekisteritietojen korjaus", PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa

 
 

Lisää juhlavia reseptejä