REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterin nimi: HKScan Finland Oy:n hk.fi asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjän nimi
ja yhteystiedot:


HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa 
puh. 010 570 100


Rekisterin tekninen ylläpitäjä:

Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
ja yhteystiedot:

Heidi Kärkkäinen
HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa puh. 010 570 100

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

hk.fi sivujen markkinoija on HKScan Finland.
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on HKScan Finland Oy:n ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; HKScan Finland Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; HKScan Finland Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä:

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja HooKoo.fi verkkopalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Nimimerkki
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan, ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään paperisilppurilla.

Rekisteritietojen
tarkastus/korjaus:

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tai korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen HKScan Finland/Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus "tai "Rekisteritietojen korjaus", PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa.
 

Lisää juhlavia reseptejä

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi HKScanin Tietosuojaselosteen mukaisesti. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön edellä kuvatulla tavalla. Lisätietoja.