REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterin nimi: HKScan Finland Oy:n hk.fi asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjän nimi
ja yhteystiedot:


HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa 
puh. 010 570 100


Rekisterin tekninen ylläpitäjä:

Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
ja yhteystiedot:

Heidi Kärkkäinen
HKScan Finland
PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa puh. 010 570 100

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

hk.fi sivujen markkinoija on HKScan Finland.
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on HKScan Finland Oy:n ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; HKScan Finland Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; HKScan Finland Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä:

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja HooKoo.fi verkkopalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Nimimerkki
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan, ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään paperisilppurilla.

Rekisteritietojen
tarkastus/korjaus:

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tai korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen HKScan Finland/Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus "tai "Rekisteritietojen korjaus", PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa.
 

Lisää juhlavia reseptejä

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parempaa palvelua. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.