Eläinten hyvinvointi on lihantuotannon perusta

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun toiminnalle. Eläinten hyvinvointi vähentää stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta lääkinnän tarvetta. Eläinten hyvinvointi otetaan huomioon myös eläinjalostuksissa, eläinten kasvatusolosuhteissa ja kuljetuksissa.

Eläinten hyvinvointi on lihantuotannon perusta

HKScan Finland hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan Suomesta. Suomessa on erinomainen tuotantoeläinten terveydenhuolto sekä korkeat ja tiukat kriteerit eläinten hyvinvoinnille ja tuotannon laadulle.

Antibioottien käyttö minimissään

Osaavat lihantuottajat, viranomaiset sekä lainsäädäntö pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa. Hormonien käyttö kasvunedistäjinä ei ole sallittua Suomessa eikä muissa EU-maissa.

Puhtaat tilat ja virikkeitä

Suomessa eläinten kasvatustilat pidetään huolellisesti puhtaina. Puhtaus on tärkeää myös eläintautien leviämisen ehkäisemisessä. Eläimillä on tilaa liikkua ja ruokailla. Sikojen karsinoissa on tarjolla virikkeitä, kuten olkia tai sanomalehtiä. 

Tuottajat pitävät huolen eläinten hyvinvoinnista tiloillaan

Tilojen ja HKScanin välinen sopimus on molemminpuolinen yhteistyösopimus. Sitoutuminen koko lihaketjun yhteiseen työhön takaa puhdasta ja turvallista lihaa suomalaisten lautasille. Sopimustuottajat ovat myös sitoutuneet huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Tilat noudattavat eläinten hyvinvointiohjeistuksia ja valvovat eläinlääkärit ja HKScanin asiantuntijat käyvät tiloilla säännöllisesti. Sopimustuottajajärjestelmän kautta tilat saavat neuvontaa, koulutusta ja tuottajilla on mahdollisuus verkostoitua muiden tuottajien kanssa. Kuluttajille se takaa muun muassa, että eläimet hoidetaan hyvin.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Tutustu uuteen tapaamme tuottaa ruokaa

Lue lisää