Laatuvastuu - kansallinen sianlihan laatujärjestelmä

Ostaessasi Laatuvastuu-merkityn tuotteen tiedät, että liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen laatujärjestelmään.

HKScan Finlandin sopimustuottajatilat täyttävät Laatuvastuu-tuotantotavan kriteerit.

Mikä Laatuvastuu on?

Laatuvastuu on nimi sianlihan tuotantotavalle, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on myöntänyt Laatuvastuulle kansallisen laatujärjestelmän statuksen heinäkuussa 2013. 

Eläinten terveys etusijalla

Laatuvastuu on sertifioitu laatujärjestelmä ISO9001:n mukaisesti. Se pohjautuu säännöllisiin n. 4 kertaa vuodessa suoritettaviin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynteihin Sikavan ohjelman mukaisesti. Sikatila liittyy Sikavaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri tekee tarvittavat terveydenhuoltokäynnit, jotka dokumentoidaan Sikavaan. Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy porsastuotantotilalla vähintään 4 kertaa vuodessa ja lihasikalassa vähintään kerran kasvatuserässä terveydenhuoltokäynnillä. Käynnillä havainnoidaan Laatuvastuu-tilan eläinten olosuhteita, terveyttä, hyvinvointia sekä tilan toimintatapoja. Porsastuotantotilalla havaintokohteita on 158, lihasikalassa 60 kpl.

Varmistettu alkutuotannon tuoteturvallisuus Laatuvastuu-tiloilla

  • Sikavan laatujärjestelmän mukainen salmonellaseuranta Laatuvastuu-tiloilla ylittää lakisääteisen tason Sikavan oman ohjelman mukaisesti.
  • Laatuvastuu edellyttää vapautta taudeista, jotka ovat muissa maissa yleisiä eikä niitä kansallisenkaan viranomaisten toimesta meillä vastusteta.
  • Lääkkeitä käytetään vain eläinlääkärin toteamien sairauksien hoitoon ja sairastuneille yksilöille.
  • Järjestelmässä seurataan tilan luokitusta aktiivisesti ja reaaliaikaisesti. Poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Laatuvastuu-tuotantotavan mukaiset tuotteet tunnistat merkistä.

Lisätietoja laatuvastuu.fi

 

Lisää juhlavia reseptejä