Maitokarjarodut

Lypsylehmien määrä on hiljalleen vähentynyt Suomessa. Kaksi kolmesta lypsykarjasta on punavalkoista ayshire-rotua ja kolmasosa mustavalkoista holstein-friisiläistä. Noin yksi prosentti on Suomen maatiaiskarjaa.

Nauta, lehmä, sonni vai härkä?

Naaraspuolista nautaa kutsutaan lehmäksi. Urosta kutsutaan sonniksi tai häräksi, jos kyseessä on täysikasvuinen kuohittu uros. Nautojen jälkeläiset ovat vasikoita ja nuoret naudat mulleja. Ensimmäistä kertaa poikivaa naarasta kutsutaan hiehoksi.

Lypsylehmät ovat maitokarjaa 

Lypsykarjan elonkierrossa hiehot alkavat tuottaa maitoa kahden vuoden ikäisinä ensimmäisen poikimisensa jälkeen. Silloin niitä aletaan kutsua lehmiksi. Lehmien lypsykauden pituus on 10 kuukautta ja ne ovat ummessa kaksi kuukautta ennen poikimista. Keskimääräinen lehmien ikä maidontuotannossa on vajaa viisi vuotta. Hyvä lehmä lypsää yli kymmenvuotiaiksi.

Noin 70 prosenttia Suomen lypsylehmistä elää perinteisissä parsinavetoissa, joissa ne ovat vierekkäin talvikauden kytkettynä parteen ja niiden liikkuminen on rajoitettua. Kesän koittaessa lehmät pääsevät niitylle laiduntamaan syksyyn asti. Uudemmat navetat ovat pihattoja. Niissä lehmät liikkuvat vapaasti ja ne pystyvät paremmin toteuttamaan lajityypillistä käytöstä. Lehmille pitää olla lepäämistä varten makuuparsi, johon kaikki lehmät mahtuvat samanaikaisesti.

Rotuinfo: AyrshireMaitokarja_Ayshire.jpg

Alkuperä: Skotlanti, Ayrin kreivikunta

Väri: punaruskean ja valkean kirjava

Koko: lehmät 450-590 kg

Rotuominaisuudet: Hyvä luonne, hyvä laiduntaja ja karkearehun hyödyntäjä, sopii erilaisiin tuotantojärjestelmiin.

Rotuinfo: Suomen maatiaiskarja

Alkuperä: Suomi

Väri: Ruskea länsisuomalainen, valkea pohjoissuomalainen, punainen valkoselkäinen itäsuomalainen.

Koko: 500-550 kg

Rotuominaisuudet: Maatiaiskarjaroduille on yhteistä nupous, muita maitorotuja alhaisempi maidontuotanto mutta korkeammat rasva- ja valkuaisainepitoisuudet sekä hyvä terveys.

Rotuinfo: Holstein-friisiläinenMaitokarja_Friisilainen.jpg

Alkuperä: Pohjois-Hollannin Friesland

Väri: mustavalkea

Paino: lehmät  600-650 kg

Rotuominaisuudet: Kookas ja hyvin maitoa tuottava

 

Lisää juhlavia reseptejä