HKScan käyttää Suomessa 100 % uusiutuvaa kotimaista sähköä

HKScan on siirtynyt käyttämään Suomessa tehtaillaan 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Suosimme sähkön hankinnassa suomalaista bio- ja vesivoimaa. Jatkossa siis HK-merkkiset tuotteet valmistuvat Suomessa entistä ilmastoystävällisemmin.

Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on tärkeä osa HKScanin laajempaa Zero Carbon- tavoitetta pienentää toiminnastamme aiheutuvia päästöjä ja toimia entistä ilmastoystävällisemmin.

Päästöjä syntyy, kun kulutettu sähkö tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttavissa voimalaitoksissa. Vuonna 2015 sähkön kulutus aiheutti 57 % HKScanin hiilijalanjäljestä Suomessa. Siirtymällä uusiutuvaan sähköön HKScan pystyy pienentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä Suomessa noin 30 tuhatta tonnia vuodessa. Päästövähennys vastaa yli 1600 suomalaisen kotitalouden vuosittaisia päästöjä.

HK-merkkiset tuotteet valmistetaan jatkossa suomalaisella bioenergialla ja vesivoimalla

Seuraavien vuosien aikana HKScan Finland tulee voimakkaasti panostamaan energiankulutuksensa pienentämiseen erilaisin energiatehokkuustoimin. Näiden toimien jälkeenkin toimintamme vaatii edelleen sähköä. HKScan Finland on päättänyt siirtyä käyttämään päästöttömästi tuotettua uusiutuvaa sähköä tehtaillaan. Tuemme kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa hankkimalla kaiken kuluttamamme sähkön suomalaisilta bioenergian ja vesivoiman tuottajilta. Suomalainen bioenergiantuotanto hyödyntää tehokkaasti metsätalouden sivutuotteita, vesivoima puolestaan edustaa perinteistä päästötöntä energiantuotantoa.

Jatkuvaa parantamista ympäristön hyväksi

Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on yksinkertainen tapa kantaa vastuuta kiihtyvän ilmastonmuutoksen torjunnasta. Sähkö on kuitenkin vain yksi kulutetun energian muoto, jolle on olemassa selkeä yhtenäinen tapa valita vastuullisesti.

HKScan panostaa Suomessa seuraavien vuosien aikana vahvasti energiankulutuksen pienentämiseen. Yhtiö keskittyy energiatehokkuustoimissaan mm. hukkaenergian talteenottoon, olemassa olevien prosessien ja laitteiden tehokkaampaan käyttöön sekä uuden teknologian käyttöönottoon useissa energiaintensiivisissä toiminnoissa.

Yhdessä energiatehokkuusajattelun kanssa panostaminen uusiutuvaan energiaan muodostaa vahvan ytimen kestävän energiankäytön edistämiseksi koko HKScan Finlandin toiminnassa.

 

Lisää juhlavia reseptejä